Voorgeschiedenis

Een stukje geschiedenis ...

Ons samenwerkingsverband is ontstaan vanuit het 'Platform Opvoedingsondersteuning'. Dit platform verenigde sinds 2001 een 30-tal organisaties om het opvoedingsondersteunend aanbod in Leuven te inventariseren en leemtes aan te vullen. Uit dit Platform groeiden de 'Pedagogische Oefenschool' en het 'Project Steungezinnen'.

In 2003 werd een stuurgroep opgericht om het concept Opvoedingswinkel ook in Leuven ingang te doen vinden. CAW Regio Leuven, vzw Sporen, VCLB en CLB GO!, CKG De Schommel, vzw De Trommel, SAAMO Vlaams-Brabant, vzw Amber, Kind & Gezin Regio Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant zetten hun schouders onder het toenmalige project. De Trommel werd werkgever van de Opvoedingswinkel. Toen in 2007 de projectoproep Opvoedingswinkels werd gelanceerd, nam de Stuurgroep contact op met Stad Leuven en OCMW Leuven. De aanvraag werd samen ingediend en in april 2009 opende de opvoedingswinkel zijn deuren. Dankzij de ondersteuning van de Provincie Vlaams-Brabant, beschikt de opvoedingswinkel over een uitgebreid documentatieaanbod (de Provinciale Educatieve Collectie) en kreeg ze vanaf de pioniersjaren de kans om deze collectie te actualiseren en verder uit te bouwen.

Daarnaast is er de voorgeschiedenis van het consultatiebureau, ook wel 'de Weeg' genoemd. Vzw "Preventieve Raadpleging voor het Jonge Kind" beheerde vanaf de jaren 1960 het Consultatiebureau gelegen in de Kapucijnenvoer 35. De bestuurders van deze vzw contacteerden de Stad Leuven, OCMW Leuven en vzw Kind en Preventie om dit beheer over te nemen, daar zij dit niet langer zagen zitten. Na overleg nam het stadsbestuur van Leuven de beslissing zich kandidaat te stellen, mits overname op korte termijn door een netwerk-vzw, omwille van o.a. het belang ervan als enige consultatiebureau in de binnenstad (nu het CB Heilig Hart is verhuisd naar de Philipssite) en om de heterogene doelgroep beter te bereiken.

Vanaf 2009 startte nog het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning en werd vanuit de stad Leuven een lokale coördinator opvoedingsondersteuning aangesteld. Dit 'LOOO' brengt alle actoren samen die actief zijn op het vlak van opvoedings- of gezinsondersteuning in de gemeente, samen met het OCMW, de erkende huisartsen, de kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen en scholen secundair onderwijs, SAAMO Vlaams-Brabant, de ouderverenigingen, de diensten voor gezinszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de lokale politie, de verenigingen waar armen het woord nemen en het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

In 2010 werd de vzw 'Preventieve Raadpleging voor het Jonge Kind' omgevormd in de netwerk-vzw 'Huis van het Kind Leuven'. Vandaag is 'Huis van het Kind Leuven' een structureel samenwerkingsverband tussen lokale partners uit de sector, werkzaam van op de nulde-, eerste- en tweedelijnshulp. De netwerk-vzw wil de regierol van de preventieve gezinsondersteuning op zich nemen. Samenwerking is immers meer dan ooit noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in de sector van de preventieve gezinsondersteuning.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.