Overzicht van het aanbod in en rond Leuven

Heel wat organisaties in en rond Leuven hebben een aanbod voor kinderen met een bijzondere zorgnood. Ze werken in kleinere groepen, voorzien extra begeleiding, …

Andere organisaties zijn bereid om in gesprek te gaan en hun aanbod, indien mogelijk, af te stemmen op de specifieke noden van jouw kind. Hieronder vind je een overzicht.

In het overzicht vermelden we telkens de naam van de organisatie (met link naar de website), de leeftijd waarvoor ze een aanbod organiseren, de doelgroep waarvoor ze open staan (kinderen met ASS (AutismeSpectrumStoornis); AU (Auditieve beperking); FYS (Fysieke beperking); VE (Verstandelijke beperking); VI (Visuele beperking); MB (Meervoudige beperking); ASZ (Andere Specifieke Zorg) en tenslotte ook de contactgegevens binnen de organisatie.