Hulp administratie

Hier vind je een overzicht van diensten waar je terecht kan voor administratie ondersteuning. Onderaan vind je nog nuttige websites en informatie waar je zelf mee aan de slag kan.

Ondersteuningsdiensten

 • OCMW Leuven bekijkt samen met jou wat je noden zijn, waar je recht op hebt en hoe je uitkeringen en premies bij andere organisaties of overheden kan aanvragen.
 • Huis van het Kind Leuven helpt je om de juiste ondersteuning te vinden. Door de nauwe samenwerking met alle Leuvense organisaties kan je hier zowel terecht met je handicapspecifieke vragen als met je vragen rond kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning.
 • Thuisbegeleidingsdiensten werken vanuit je eigen leefomgeving. Hierdoor kan er vlot ingespeeld worden op dagelijkse problemen en vragen, zowel voor je kind met een beperking als voor jezelf en de andere gezinsleden. Om de thuisbegeleiding te starten, heb je een medisch attest nodig van de behandelende arts.
 • Hier vind je adressen van diensten en organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn en informatie over de ondersteuning die ze bieden.
  • Een Dienst OndersteuningsPlan (DOP) helpt jou in kaart brengen welke zorg en ondersteuning je kind maar ook andere gezinsleden nodig hebben en wat de mogelijkheden zijn in een ondersteuningsplan. Indien blijkt dat je meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kan DOP samen met jou een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) opstellen. Dit traject is gratis.

 • De sociale dienst van gebruikersorganisaties zal je vanuit eigen ervaring en expertise begeleiden bij je proces van vraagverheldering en bij het opstellen van een ondersteuningsplan PVB.
  • Katholieke Vereniging Gehandicapten
  • Dito Vzw
  • STAN, Trefpunt Verstandelijke Handicap: ondersteunt personen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap. Ze delen expertise en brengen mensen samen om ervaringen te delen. Ze maken je wegwijs doorheen het versnipperde landschap van betrokken overheden en organisaties. Ze informeren je over je rechten en gaan mee op zoek naar de geschikte ondersteuning.
 • Ouders voor inclusie/Steunpunt voor inclusie
  • Ouders voor Inclusie is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie. Voor vragen over inclusief onderwijs, vrije tijd, arbeid, gezondheidszorg, wonen en leven kan je hier terecht.
  • Steunpunt voor Inclusie ondersteunt jou en je kind in je ‘inclusietraject’

Bijkomende informatie/Zelf aan de slag

 • Nuttige linken:
  • De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van je sociale rechten
  • My Benefits: door aan te melden kan je nagaan op welke sociale voordelen je automatisch recht hebt. Bijvoorbeeld: een verminderd tarief bij culturele instellingen of vrijetijdsorganisaties, een verminderd tarief voor openbaar vervoer, bepaalde belastingsverminderingen, enz…
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.