Financiële ondersteuning

Als ouder van een kind met een beperking heb  je, naargelang je situatie, recht op financiële steun. Je kan hiervoor aankloppen bij verschillende overheden en organisaties. Hieronder vind je een overzicht.