Titel

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Schoolkinderen zetten veel stappen in hun ontwikkeling. Ze hebben de band met hun zorgfiguren en omgeving nodig om verder te groeien in hun vaardigheden. In de klas proberen ze een plaatsje te vinden. Elk schoolkind zal deze ontwikkelingsstap op een andere manier zetten. 

Er kunnen echter ook moeilijkheden opduiken om allerlei redenen. Zo kan je als ouder bezorgd zijn over het gedrag, de emoties, de ontwikkeling en de band met je kind.  Je kindje kan bijvoorbeeld woedebuien vertonen, slecht slapen, angstig zijn, moeilijkheden vertonen met klasgenoten, … Dan kan er hulp en ondersteuning opgestart worden met kind en ouders.   

Eerst kan dit besproken worden op school, het CLB , bij huisarts en/of pediater. Indien nodig kan er hulp gezocht worden bij gespecialiseerde hulpverleners. Doorverwijsadressen en informatie zijn te bekomen via yuneco.be

Contact: 

Yuneco

Groeneweg 151
3001 Heverlee