Titel

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Van in het prille begin gaan baby’s en peuters een band aan met hun zorgfiguren. Op verschillende gebieden komt hun ontwikkeling op gang. Dat zal bij elke baby en peuter op een andere manier verlopen. 

Er kunnen echter ook moeilijkheden opduiken om allerlei redenen. Zo kan je als ouder bezorgd zijn over het gedrag, de emoties, de ontwikkeling van je kindje en/of de band met je baby en peuter. Je kindje kan bijvoorbeeld overmatig veel huilen, slecht slapen, eetproblemen hebben, extreem veel woedebuien vertonen,…. Dan kan er ondersteuning opgestart worden voor kindje en ouders.  

Eerste hulp hierbij start meestal bij Kind en Gezin, huisarts en/of pediater. Indien nodig kan er hulp gezocht worden bij gespecialiseerde hulpverleners. Doorverwijsadressen en informatie zijn te bekomen via mail: consultdesk@yuneco.be