Titel

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Van in het prille begin gaan baby’s en peuters een band aan met hun zorgfiguren. Op verschillende gebieden komt hun ontwikkeling op gang. Dat zal bij elke baby en peuter op een andere manier verlopen. 

Er kunnen echter ook moeilijkheden opduiken om allerlei redenen. Zo kan je als ouder bezorgd zijn over het gedrag, de emoties, de ontwikkeling van je kindje en/of de band met je baby en peuter. Je kindje kan bijvoorbeeld overmatig veel huilen, slecht slapen, eetproblemen hebben, extreem veel woedebuien vertonen,…. Dan kan er ondersteuning opgestart worden voor kindje en ouders.  

Eerste hulp hierbij start meestal bij Kind en Gezin, huisarts en/of pediater. Indien nodig kan er hulp gezocht worden bij gespecialiseerde hulpverleners. Doorverwijsadressen en informatie zijn te bekomen via mail: consultdesk@yuneco.be 

 

Titel: 

Yuneco

Locatie: 
Groeneweg 151
3001 Heverlee
Label - E-mailadres: 

Kleine K

De Kleine K aan Gasthuisberg in Leuven biedt extra ondersteuning voor babys en peuters die het moeilijk hebben. De bedoeling is dat kinderen met een kwetsbare ontwikkeling extra kansen krijgen. Hierbij begint men bij het kind dat niet goed in zijn of haar vel zit: Een baby die niet wil slapen, die veel huilt, aanhoudend moeilijk eet, vaak overstuur is of ontroostbaar huilt. Psychische hulp zoeken blijkt steeds minder een taboe. Artsen en behandelaars wijzen ook op de duidelijke positieve gevolgen van vroege diagnose en therapie. Aanmeldingsklachten zijn ernstige problemen binnen de ontwikkeling en opvoeding van het kind. De diagnose en zorg gebeuren multidisciplinair. Als ouder wordt je actief bij de behandeling betrokken. 

Titel: 

Kleine K dagziekenhuis Gasthuisberg

Locatie: 
Herestraat 49
3000 Leuven
Label - Telefoonnummer: 
Label - E-mailadres: 

Portaalsite Geestelijke Gezondheid

Twijfel je of jouw zoon of dochter psychische ondersteuning nodig heeft? Of zie jij het bos door de bomen niet meer tussen de verschillende vormen van ondersteuning? De portaalsite Geestelijke Gezondheid tracht je op maat de weg te wijzen naar de bestaande diensten- en hulpverleningsvormen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaams-Brabant. Klik hier voor meer informatie of mail jouw vraag naar psychewijzer@vlabo.be.