Titel

YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 21 jaar met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.
YAR Vlaanderen biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

In dit aanbod staan twee programma’s centraal : YAR Wonen in de provincie Limburg en YAR Coaching.

Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.

Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van vrijwillige medewerkers, de partners en de professionele medewerkersZij  dragen bij tot het vloeiend radarwerk van YAR Vlaanderen.

Met de blik op het maximaliseren van de kansen voor de jongeren die aan het programma deelnemen, stelt YAR alles in het werk opdat jongeren zich kunnen focussen op hun traject. De focus van jongeren kan op die manier in de eerste plaats blijven op de drie persoonlijke doelen die ze voor zichzelf hebben vooropgesteld.

Contact: