Titel

Word vrijwilliger!

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de ondersteuning waarop gezinnen in Leuven beroep kunnen doen: zij zorgen er in al hun diversiteit voor dat gezinnen zich welkom voelen, zij zorgen voor een warm onthaal doordat ze de tijd nemen om te luisteren. Zij spreken elk kind individueel aan. Zij verlagen met hun aanwezigheid de drempels van onze Huizen van het Kind. Als netwerk-vzw kiezen we er bewust voor om een aantal gezinsondersteunende functies zoals ontmoeting en onthaal uit te bouwen samen met vrijwilligers, met begeleiding en ondersteuning door professionele krachten. We streven naar een mix van mensen, zowel op vlak van leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, etc. Elke vrijwilliger kan dan immers vanuit zijn eigen ervaring, competenties, expertise en interesse mee bouwen aan het Huis van het Kind. 

Hieronder vind je plekken in Leuven waar je vrijwilligerswerk kan doen met kinderen of gezinnen.