Titel

Vluchtelingen Leuven

Vluchtelingen Leuven

Je wil als vrijwilliger of buddy een handje toesteken?

Er zijn vandaag al heel wat mensen die zich als buddy of als vrijwilliger inzetten voor nieuwkomers met een vluchtverleden. We kunnen deze mensen niet genoeg bedanken. Maar er ligt nog heel wat werk op de plank. De nieuwkomers hebben immers vaak wat extra ondersteuning nodig. De hulp van nieuwe buddy’s en vrijwilligers kan dus goed gebruikt worden. Misschien is dit wel iets voor jou?

Buddy

Mogelijke taken van een buddy:

-Nederlands oefenen
-Opbouw sociaal netwerk
-Wegwijs maken in onze stad
-Ondersteunen bij praktische vragen en toeleiding naar diensten en initiatieven
-…

Vrijwilligers

Vluchtelingen Leuven zoekt ook steeds vrijwilligers om te ondersteunen bij diverse groepsactiviteiten en trajecten met nieuwkomers: oefenkansen Nederlands, sport- of socio-culturele activiteiten, enz.

Er wordt een duidelijk kader geboden, een vrijwilligersverzekering, intervisie, informatie en vormingsmomenten en ondersteuning vanuit de Afdeling diversiteit en gelijke kansen van de stad.

Heb je interesse of wil je meer info? 

Contact: 

Afdeling diversiteit en gelijke kansen

Diestsesteenweg 104f
3010 Leuven