Titel

Soorten opvang

Soorten opvang

Groepsopvang

Bij groepsopvang worden er meer dan 8 kinderen opgevangen die, afhankelijk van de grootte van de voorziening, in 1 of meerdere groepen onderverdeeld worden. De opvang wordt georganiseerd door ofwel kinderdagverblijven, ofwel samenwerkende onthaalouders.

Gezinsopvang

Bij gezinsopvang worden er minder dan 8 kinderen opgevangen. Dit gebeurt door onthaalouders, vaak bij hun thuis.