Titel

Onvervulde kinderwens

Onvervulde kinderwens

Tijdens of na afloop van een vruchtbaarheidstraject ervaren wensouders veel gemis en verdriet. Huis van het Kind Leuven onderzoekt hoe wensouders hierin beter ondersteund kunnen worden