Titel

Online bevraging bijzondere zorg

Online bevraging bijzondere zorg

Wanneer blijkt dat je kind nood heeft aan specifieke zorg door een ziekte of beperking komt je wereld op zijn kop te staan. Wat nu? Vaak is dit het begin van een (soms moeilijke) zoektocht naar ondersteuning op maat van je kind, voor jezelf, …Waar kan je terecht met je vragen over onderwijs, opvang, vrije tijd, tegemoetkomingen, opvoeding, ontwikkeling, wonen, werken,…?

Stad Leuven, netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven en andere partnerorganisaties willen samen onderzoeken hoe Leuvense gezinnen met een kind met een beperking tussen 0 en 24 jaar beter ondersteund kunnen worden, vertrekkend vanuit hun ervaringen.

Intussen is de online bevraging afgesloten. Heb jij vragen of ideeen rond dit thema? Laat het ons weten via info@huisvanhetkindleuven.be