Titel

Online bevraging bijzondere zorg

Online bevraging bijzondere zorg

Wanneer blijkt dat je kind nood heeft aan specifieke zorg door een ziekte of beperking komt je wereld op zijn kop te staan. Wat nu? Vaak is dit het begin van een (soms moeilijke) zoektocht naar 
ondersteuning op maat van je kind, voor jezelf, …Waar kan je terecht met je vragen over onderwijs, opvang, vrije tijd, tegemoetkomingen, opvoeding, ontwikkeling, wonen, werken,…?

Stad Leuven, netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven en andere partnerorganisaties willen samen onderzoeken hoe Leuvense gezinnen met een kind met een beperking tussen 0 en 24 jaar beter ondersteund kunnen worden vertrekkend vanuit hun ervaringen.

Hoe verloopt jouw zoektocht? Wat loopt goed? Hoe vind je de weg naar het bestaande ondersteuningsaanbod? Welke noden ondervind je? Vul onze online bevraging in. Deze zal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag zal nemen. Jouw ervaringen kunnen ons helpen in de zoektocht om een antwoord op maat van elk gezin te vinden.

Titel: 

Huis van het Kind Leuven

Locatie: 
Savoyestraat 4
3000 Leuven
Label - Telefoonnummer: 
Label - E-mailadres: