Titel

Ondersteuning vanuit een gezinswerking

Een aantal Leuvense organisaties richten zich specifiek op gezinnen met kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Ze bieden elk gezin een divers en integraal ondersteuningstraject op maat, op basis van de noden van een specifiek gezin en vertrekkende vanuit laagdrempelige basiswerkingen.