Titel

Netwerklunch 'Huisvesting kwetsbare gezinnen' 18/10

Als hulpverlener word je regelmatig geconfronteerd met huisvestigingssituaties waar je je zorgen over maakt (vb. betaalbaarheid, woonzekerheid, woningkwaliteit,...). doel van deze netwerklunch is de kans te geven aan diverse huisvestigingsactoren om beleidskeuzes toe te lichten en aan onze netwerkpartners de kans te geven om knelpunten die ze ervaren te signaleren.

18 oktober 2018 | 12.00 tot 15.00 uur | Organisatie: Huis van het Kind Leuven | Locatie:Reynaertghesellen, Redingenstraat 4, Leuven