Titel

Netwerk

Huis van het Kind verbindt de verschillende levensdomeinen die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. Dit gaat zeer breed, want zowat alles heeft voor gezinnen een impact op opgroeien en opvoeden.  Na dialoog met de gezinnen die in het Huis van het Kind komen, gaan we na wat we na wat we vanuit ons ruime netwerk-aanbod voor hen kunnen beteken.