Titel

Montessori speelgroep

De Montessori speelgroep brengt wekelijks een vaste groep peuters (15m tot 3 jaar) en hun ouders samen. De kinderen ontdekken in een kindvriendelijke omgeving stimulerende materialen en leren via activiteiten gericht op oog-hand-coördinatie, zelfzorg, voeding, taalstimulering, kunst, muziek,... groeien in onafhankelijkheid, concentratie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ouders krijgen in een infosessie vooraf meer informatie over de Montessori pedagogie, de opbouw van de speelgroep en hoe ze deze pedagogie ook thuis kunnen toepassen.

Deze groep wordt begeleid in het Engels. Nederlands- of anderstalige gezinnen zijn uiteraard welkom, mits ze een basisniveau Engels hebben. De lessen worden gegeven door een Montessori getraind persoon.
 

Zaterdag 3 oktober 2020 van 9u tot 10u30 (infomoment voor ouders), zaterdag 10, 17, 24 en 31 oktober 2020 van 9u tot 10u30 (speelsessies) | Organisatie: Huis van het Kind Leuven | Locatie: Girafant, Nieuwe Kerkhofdreef 2, Heverlee | Doelgroep: peuters van 15 maanden tot 3 jaar en een ouder of vertrouwde volwassene | Kostprijs: 60 euro voor deelname aan de reeks van 4 speelsessies (infomoment is gratis). Kansentarief UITpas is mogelijk. Om de kinderen optimale leerkansen te bieden, kan er enkel voor de volledige lessenreeks worden ingeschreven. | Inschrijving: voor 7 oktober!

 

Deze reeks is helaas volzet. Schrijf je in voor de wachtlijst voor toekomstige reeksen via deze link.

 

The Montessori playgroup is a place where toddlers, 15 months to 3 years old, can use child-sized equipment and beautiful Montessori materials to develop independence, concentration and responsability. Parents are offered practical advice and ideas on how to apply Montessori principals at home. Activities include: hande-eye-coördination, care of self, practical skills, food preparation, language enrichment, art and music.

 

The group is guided in English. Non-English-speaking families are very welcome to attend. This is a great way for toddlers to be introduced in a new language.

 

During the infosession parents get an introduction to the Montessori pedagogy. It is also an opportunity to meet the teacher and have more details about the class structure.

 

Saterday October 3, 2020 from 9:00 a.m. till 10:30 a.m. (infosession for parents), saterday October 10, 17, 24 and 31, 2020  from 9:00 a.m. till 10:30 a.m. (playgroup) | Organisation: Huis van het Kind Leuven | Location: Girafant, Nieuwe Kerkhofdreef 2, Heverlee | For whom: toddlers from 15 months till 3 years old and a parent or close relative. | Participation: 60 euro for 4 classes (infosession is for free). Discount with UITpas is possible. To ensure a consistent and optimal education experience for all children in the class, we require that parents register for the full term. | Registration: before 7 oktober!

 

If you don't see any registration form on this page, the maximum capacity is reached. If you are interested in the waiting list, register here.

Huis van het Kind Leuven respecteert jouw privacy:

- We gebruiken jouw gegevens alleen voor deze aanvraag.
- We bewaren ze niet langer dan nodig.
- We delen jouw gegevens met Kind en Gezin die het per kind aanvullen in het kinddossier. Bij vragen hierover kan je terecht bij de aanwezige medewerker tijdens de activiteit of via mail naar info@huisvanhetkindleuven.be.

In onze privacyverklaring lees je meer over hoe Huis van het Kind omgaat met jouw persoonsgegevens.