Titel

Moedergroep Borstvoeding

Moedergroep Borstvoeding

Wat?

Ideeën uitwisselen met andere ouders over borstvoeding of natuurlijk (op)voeden.

Wanneer en waar?

1 keer per maand op vrijdag om 10u in Huis van het Kind of in De Bakermat.

Contact: