Titel

Missie

Missie

De veranderde maatschappelijke en gezinscontext (o.a. kleinere familienetwerken, de afname van sociale ondersteuning, het wegvallen van traditionele opvoedings- en gezinsmodellen, de hoge verwachtingspatronen van ouders; de verschillende 'waarheden' die omtrent opvoeding verspreid worden, enz.), zouden opvoeden moeilijker en complexer maken en leiden tot een grotere behoefte aan ondersteuning.  Uit onderzoek blijkt dat ouders liefst in de eigen omgeving op zoek gaan naar een luisterend oor, een geruststellend gesprek of advies bij een specifieke vraag. Ook toont onderzoek aan dat ouders met een steunbehoefte daarop niet altijd een adequaat antwoord vinden: ofwel vinden ze geen steun, ofwel voelen ze zich door de aangeboden ondersteuning niet geholpen.

Daarom wil de netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven samenwerken aan de uitbouw van een meer versterkt, gestroomlijnd, laagdrempelig, vraaggestuurd, participatief en behoeftedekkend ondersteunend aanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.