Titel

Mindmates

Mindmates

Mindmates is een initiatief van het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven, met ondersteuning van het fonds Ga voor Geluk, LOKO en Fortune. Zij geloven dat studenten een grote rol kunen spelen in de zorg voor hun eigen welbevinden en in de ondersteuning van vrienden en medestudenten. Binnen dit project worden zelfzorg en onderlinge steun zo veel mogelijk gestimuleerd, zodat studenten optimaal verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid en welbevinden. 

Je kunt bij Mindmates terecht wanneer je zelf een luisterend oor nodig hebt of wanneer je je zorgen maakt om een medestudent.