Titel

Jaarverslag 2016 & Planning 2017

Jaarverslag 2016 & Planning 2017

2016 was een succesvol jaar. Samen met al onze partnerorganisaties werd het bestaande ondersteuningsaanbod gecontinueerd of waar nodig verder uitgebouwd. Ook werden nieuwe projecten opgestart om leemtes in het aanbod op te vullen. We waren talrijk aanwezig op plekken waar veel ouders komen (bijv. Rode Hond, Winterspeeltuin) om nog meer gezinnen te bereiken. Er werd veel aandacht besteed aan de verdere uitbouw van de vrijwilligersploeg en de kwalitatieve ondersteuning van deze groep. Er werd ingegaan op projectoproepen om financiering te zoeken voor vernieuwende ideeën. Al deze zaken konden we enkel realiseren dankzij het denk- en doewerk van ons gemotiveerde team, onze grote vrijwilligersploeg en onze partnerorganisaties die elke dag opnieuw gezinnen ondersteunen en bovendien ook actief deelnemen aan werkgroepen, netwerklunches, netwerkmomenten, stuurgroepen en raad van bestuur. Dankzij hen als ambassadeurs van ons Huis van het Kind slaagden we erin om ook in 2016 ons Huis op de kaart te blijven zetten! De ambitie voor 2017 blijft groot: nog meer inzetten op projecten in lokale samenwerking en het bereik van alle gezinnen.