Titel

Jaarverslag

Jaarverslag

2019

2019 was een succesvol jaar. Samen met al onze partnerorganisaties werd het bestaande ondersteuningsaanbod gecontinueerd of waar nodig verder uitgebouwd. Ook werden nieuwe projecten opgestart om leemtes in het aanbod op te vullen. We waren talrijk aanwezig op plekken waar veel ouders komen (bijv. Rode Hond, Winterspeeltuin) om nog meer gezinnen te bereiken. We namen deel aan trajecten om stil te staan bij de impact van wat we samen doen. Er werd veel aandacht besteed aan de verdere uitbouw en de kwalitatieve ondersteuning van de groeiende vrijwilligersploeg. Er werd bijkomende financiering gezocht om vernieuwende idee├źn te realiseren. Al deze zaken konden we enkel realiseren dankzij het denk- en doewerk van ons gemotiveerde team, onze grote vrijwilligersploeg en onze partnerorganisaties die elke dag opnieuw gezinnen ondersteunen en bovendien ook actief deelnemen aan werkgroepen, netwerklunches, netwerkmomenten, stuurgroepen en raad van bestuur. Dankzij hen als ambassadeurs van ons Huis van het Kind slaagden we erin om ook in 2019 ons Huis op de kaart te blijven zetten! De ambitie voor 2020 blijft groot: nog meer inzetten op projecten in lokale samenwerking en het bereiken van nog meer gezinnen.

Video