Titel

Info en ondersteuning

Info en ondersteuning

Missing You

Zet zich in voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn. Om hen te helpen met hun verlies om te gaan, organiseren ze ontmoetingsdagen, praatgroepen en een rouwkamp in de zomer. Daarnaast ondersteunen en adviseren ze de omgeving en de bredere samenleving via vormingen en campagnes.

T | 0488 24 92 90

E | info@missingyou.be

W | www.missingyou.be

OVOK

De zelfhulpgroep 'Ouders van een overleden kind' wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. Je kan bij OVOK terecht voor individueel contact, praatgroepen, ontmoetingsdagen en een tijdschrift.

W | www.ovok.be

Fara

Fara biedt ondersteuning bij zwangerschapsverlies na abortus (om psycho-sociale redenen) en zwangerschapsverlies (om medische redenen) via individueel aanbod van gesprekken (individueel, als koppel of als gezin) en lotgenotencontact na zwangerschapsafbreking en abortus.

A | Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee

T | 016 38 69 50

E | vragen@fara.be

W | www.fara.be

Huis van de Mens

Biedt een luisterend oor en gesprekken over zingeving, levensvragen en rouw. Geeft informatie en educatie over beslissingen bij levenseinde, vrijzinnig humanisme en kinderen en jongeren in rouw ('De sokken van de olifant'). Begeleidt plechtigheden voor afscheid, herdenking, huwelijksviering, geboorte,.. Organiseert leesgroepen, workshops en activiteiten.

A | Tiensevest 40, 3000 Leuven

T | 016 23 56 35

E | leuven@demens.nu

W | www.demens.nu

Met Lege Handen

Een vereniging voor en door ouders van een overleden baby. De zelfhulpgroep werkt vanuit de helende kracht van lotgenotencontact. Ervaringsdeskundigheid gaat hand in hand met professionele kennis over rouw en verlies.

T | 0495 65 18 08

E | info@metlegehanden.be

W | www.metlegehanden.be

Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen

Expertisenetwerk voor mensen met een (onvervulde) kinderwens.

T | 013 444 418

E | info@kinderwens.net

W | www.kinderwensvlaanderen.be

Cozapo

Lotgenotengroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beeindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.

E | info@cozapo.org

W | sites.google.com/cozapo.org/welkom

Panal

Palliatief netwerk arrondissement Leuven. Ondersteunt bij palliatieve zorg thuis en helpt (kinderen, jongeren en volwassenen) voorbereiden op afscheid, overlijden en rouw. Info, sensibilisering en materiaal: vb. koesterkoffer voor kinderen.

T | 016 23 91 01

E | vragen@panal.be

W | www.panal.be

Ankerpunt

Een interdisciplinaire groepspraktijk voor al wie met zorg en groeien te maken heeft. Biedt individuele rouwbegeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, en volwassenen en gezinnen.

T | 0497 74 68 99

E | info@ankerpunt.be

W | www.ankerpunt.be

 

Universitaire Parochie KU Leuven

Dienst voor zingeving en solidariteit. Organiseert lotgenotengroepen rond rouw voor jongeren en volwassenen.

T | 016 37 60 73

E | ann.verscuren@kuleuven.be

W | www.kuleuven.be/up

Odos

Odos richt zich in de eerste plaats naar ouders die hun partner verliezen, maar ook andere volwassenen kunnen geholpen worden. Ze helpen met het overnemen van (een deel van) de administratie, de weg vinden in het juridische doolhof, helpen bij de aangifte van nalatenschap, verzoekschrift indien er minderjarige erfgenamen zijn, enz.

T | 0485 37 53 46

E | info@odos.be

W | www.odos.be

Tilda & Grace

tildaengrace

Ervaren en bevlogen sprekers en ritueelbegeleiders voor jouw uitvaart, ceremonies en rituelen op maat.

T | 04 78 84 36 16

E | info@tildaengrace.be

W | www.tildaengrace.be

Nooit vergeten

nooit vergeten

De allereerste babyuitvaartonderneming in België. Nooit vergeten wil het verlies van een sterrenkindje zichtbaar en bespreekbaar maken. Hier kan je terecht voor alle informatie betreffende begraving, crematie en thuis-openbaring van je sterrenkindje.

"Als een liefdevol welkom ook een afscheid is, wil je enkel een warme en persoonlijke uitvaartzorg voor jouw sterrenkindje. Omdat sterrenkindjes enkel het allerbeste verdienen".

T | 04 99 32 30 49

E | welkom@nooitvergeten.be

W | www.nooitvergeten.be

W | www.facebook.com/nooitvergeten.be

Huis van het Kind Leuven

Biedt een warm onthaal en een luisterend oor voor kinderen, jongeren, ouders, familie en professionals tijdens een gesprek met één van de opvoedconsulenten. In de opvoedbibliotheek vind je heel wat boeken en spelmateriaal over rouw en verlies (zie lijst hieronder). Daarnaast organiseren zij in samenwerking met Leuvense partnerorganisaties activiteiten rond rouw en verlies (zie najaarsprogramma).

T | 016 27 24 90

E | info@huisvanhetkindleuven.be

W | www.huisvanhetkindleuven.be