Titel

Ondersteuning door vrijwilliger aan huis: Domo vzw

Ondersteuning door vrijwilliger aan huis: Domo vzw

Domo vzw (Door ondersteuning mee opvoeden) werkt met vrijwilligers die wekelijks enkele uren bij het gezin in hun eigen leefomgeving doorbrengen. Zij ondersteunen hen en bieden praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken. De vrijwilliger peilt bij de ouders naar hun noden en wensen. Deze geven zelf aan op welk terrein en hoe het stuk gezinsweg mee bewandeld kan worden. De vrijwilliger ‘is er’, luistert naar de ouders zonder iets op te dringen, wisselt ervaringen uit en steunt en bevestigt hen. De vrijwilliger speelt, sport, leest, zingt, ... samen met de kinderen. Hij of zij neemt het gezin mee naar het theater, de speeltuin of de film of moedigt de kinderen aan om lid te worden van een jeugdbeweging of een sportclub. Hij of zij stimuleert hun ontwikkeling en ontdekt of bevestigt hun talenten. Dez vrijwilliger helpt hen hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, waardoor zij weer greep krijgen op hun leven. Zij of hij helpt hen bij het herwinnen van hun zelfvertrouwen. 

Contact: 

Domo vzw

Naamsestraat 153-155
3000 Leuven