Titel

Buurthuis Casablanca

Buurthuis Casablanca

Wie?

Buurthuis Casablanca biedt een laagdrempelig onthaal, uitgebreide mogelijkheden tot ontmoeting, animatie en vorming. Daarnaast houden zij zich bezig met het uitbouwen van een vertrouwensrelatie, het bieden van (mentale) rust en zijn zij steeds beschikbaar voor een luisterend oor en eventueel te schakelen naar andere diensten. 

Wat?

Kinderen uit de buurt kunnen zich aanmelden om drie keer per week huiswerk te komen maken. Casablanca biedt hen een rustige werkplekken aan, waar de kinderen gestimuleerd worden om hun huiswerk te maken.