Titel

Buurtcentrum’t Lampeke – Kinderwerking Fabota

Buurtcentrum’t Lampeke – Kinderwerking Fabota

Wat?

Vrijwilligers begeleiden en ondersteunen de kinderen met hun huiswerk. De nadruk wordt gelegd op het motiveren en ondersteunen van het kind. Het doel is om het leerproces van het kind te faciliteren.

Het werken met de ouders is ook een belangrijk aandachtspunt. De onderwijsverantwoordelijke biedt ondersteuning bij oudercontacten, invullen van studietoelagen, aanmelden en inschrijven in het lager of secundair onderwijs in Leuven.

Wanneer?

Maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur.

Voor wie?

Kinderen uit de buurt die aangesloten zijn bij de werking. Er kan een uitzondering worden gemaakt indien er een doorverwijzing vanuit CLB naar de huiswerkklas is.

Waar?

In de huiswerkklas van kinderwerking Fabota.

Hoe?

Er moet eerst een telefonsiche aanvraag gebeuren vooraleer er een begeleiding kan worden opgestart.

Kostprijs?

Gratis

Contact: