Titel

Buddy-project Leuven

Buddy-project Leuven

Wat?

Sommige kinderen en/of jongeren hebben nood aan extra ondersteuning. Een buddy is geen (vak)leerkracht, een buddy is... een 'maatje'. Als buddy ben je één of twee keer per week naschoolse begeleider voor leerlingen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Je geeft deze leerlingen meer kansen door hen op weg te helpen. Veel kinderen en jongeren krijgen namelijk geen gelijke kansen binnen onze maatschappij. De meest kwetsbaren zijn vaak afkomstig uit een omgeving waarin ze weinig (extra) ondersteuning krijgen.

Wie?

Het buddyproject biedt zowel voor leerlingen, scholen, ouders als voor buddy's een meerwaarde. Zo krijgen leerlingen gratis begeleiding op maat die hun slaagkansen in het onderwijs vergroten. De scholen krijgen extra mankracht om die leerlingen met nood aan extra ondersteuning een duwtje in de rug te geven. De ouders krijgen extra ondersteuning bij het begeleiden van hun kinderen en de buddy's krijgen een leerrijke ervaring in het werken met kansarme kinderen en jongeren binnen het onderwijs en daarnaast nog een hele waaier aan leerkansen. Kortom, iedereen wordt er rijker van op vele vlakken

Contact: 

Buddy-project Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven