Titel

Bijkomende maatregelen Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen, neemt stad Leuven bijkomende maatregelen. Deze moeten ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zoveel mogelijk beschermen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen en onze zorginstellingen niet te overbelasten. 


De stad heeft beslist om de stadsgebouwen in de vrijetijdssector te sluiten en alle activiteiten georganiseerd door de stad af te gelasten. Gelieve een overzicht van deze maatregelen terug te vinden op www.leuven.be/coronavirus. Private organisatoren worden ten stelligste geadviseerd om ook hun evenementen en activiteiten te annuleren of uit te stellen. 
 
Wat betreft het Huis van het Kind zijn volgende maatregelen van kracht vanaf vrijdag 13 maart: 

Het fysieke onthaal, de opvoedbib en het groepsaanbod worden opgeschort. Ouders met vragen kunnen terecht bij info@huisvanhetkindleuven.be of 016 27 24 90. Indien nodig, kan er een afspraak worden gemaakt. De speelplekken worden gesloten tot aan de paasvakantie. Ook de andere Leuvense speelplekken (Wigwam, Girafant, ‘t Lampeke, ...) sluiten de deuren.
 
De dienstverlening van de consultatiebureaus zal opnieuw gehandhaafd worden vanaf 2 april. We roepen op om volgende maatregelen strikt op te volgen:   
-    zieke kinderen thuis te laten. 
-    geen extra broertjes en zusjes mee te brengen.
-    de afstand tussen de personen in de wachtzaal maximaal te vergroten. 
-    de hygiënische maatregelen te respecteren en aandacht te hebben voor handhygiëne en de hygiëne van het materiaal.

 
Opvoedadvies
Het opvoedadvies kan blijven doorgaan, mits inachtname van extra voorzorgsmaatregelen. Gesprekken kunnen telefonisch, per mail of via een online platform zoals zoom, hangouts, ... plaatsvinden.
 
Kirikou
Om de vrijwilligers te beschermen, sluit ook Kirikou de deuren. Het is niet mogelijk om materiaal te komen brengen naar het Kirikou-depot of naar het OCMW. Je kan als partnerorganisatie noodaanvragen voor kindermateriaal doen bij Kirikou (via de website of via kirikou@huisvanhetkindleuven.be).

Spelotheek
Ook in de spelotheek werken vrijwilligers, waarvan sommigen ouder/grootouder zijn van een kwetsbare doelgroep (kinderen of volwassenen met een specifieke zorgbehoefte). De spelotheek sluit de deuren samen met de bibliotheek van Kessel-Lo.
 
Koala
De buurtcentra schorten hun activiteiten voor volwassenen op tot de paasvakantie. Ook de Koala-werking organiseert dus geen groepsactiviteiten tot de paasvakantie. Wel worden gezinnen individueel opgevolgd (whatsapp, bellen, eventueel afspreken, huisbezoeken) door de Koala-medewerkers

 
Deze richtlijnen gelden tot minstens zondag 19 april en kunnen verlengd worden

Gegevens volwassene
Voor welke infoavond(en) wil je je inschrijven?