Titel

Ankerpunt

Ankerpunt

Ankerpunt biedt coaching aan kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs met leermoeilijkheden en- of ontwikkelingsstoornissen zoals:

 • Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie

 • Concentratiestoornissen

 • Resultaten onder niveau, tegen verwachting in  

 • Ondoeltreffende studiehouding of organisatie huistaak

 • Leermoeilijkheden als gevolg van ASS  (Asperger)-  ADHD – NLD, psychologische zorgen, ...

 • Hoogbegaafdheid

 • Hoogsensitiviteit

 • Studiebegeleiding: leren leren, mindmapping, samenvattingen maken en leren maken, voorbereiden van examens – toetsen, motiveren en stimuleren.
  Stressmanagment, zelfvertrouwen opbouwen...

 • Huiswerkbegeleiding

 • Begeleiden van het leren van vakken o.a.:

  -   Wiskunde, rekenen

  -   Taal: Nederlands, Frans, Engels,  Latijn, ...

  -   Wereldoriëntatie:  natuur,  ruimte, tijd

  -   Geschiedenis, aardrijkskunde,

  -   Biologie, fysica, chemie,..

  -  ....
   
 • Voorbereiden examencommissie
   
 • Studiekeuzebegeleiding
   
 • Diagnostiek
Contact: 

Ankerpunt

Oud-Heverleestraat 62
3001 Heverlee