Titel

Ankerpunt

Ankerpunt

Wie?

Ankerpunt is een interdisciplinaire organisatie die kinderen en jongvolwassen met leermoe. ilijkheden en/of psychologische, sociale of emotionele zorgen ondersteunt. Hierbij bieden zij onder andere persoonlijke begeleiding en bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining. 

Voor wie?

Ankerpunt biedt coaching aan kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs met leermoeilijkheden en- of ontwikkelingsstoornissen zoals:

 • Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie

 • Concentratiestoornissen

 • Resultaten onder niveau, tegen verwachting in  

 • Ondoeltreffende studiehouding of organisatie huistaak

 • Leermoeilijkheden als gevolg van ASS  (Asperger)-  ADHD – NLD, psychologische zorgen, ...

 • Hoogbegaafdheid

 • Hoogsensitiviteit

 • Studiebegeleiding: leren leren, mindmapping, samenvattingen maken en leren maken, voorbereiden van examens – toetsen, motiveren en stimuleren.
  Stressmanagment, zelfvertrouwen opbouwen...

 • Huiswerkbegeleiding

 • Begeleiden van het leren van vakken o.a.:

  -   Wiskunde, rekenen

  -   Taal: Nederlands, Frans, Engels,  Latijn, ...

  -   Wereldoriëntatie:  natuur,  ruimte, tijd

  -   Geschiedenis, aardrijkskunde,

  -   Biologie, fysica, chemie,..

  -  ....
   
 • Voorbereiden examencommissie
   
 • Studiekeuzebegeleiding
   
 • Diagnostiek

Wat? 

Vrijwilligers bij het Ankerpunt ondersteunen de begeleiders en kunnen op die manier kinderen en jongeren helpen in hun groeitraject. 

Contact: 

Ankerpunt

Oud-Heverleestraat 62
3001 Heverlee