Titel

Geboorte- en adoptiepremie

Geboorte- en adoptiepremie

Geboorte- en adoptiepremie

De geboortepremie of het kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Als je een kindje hebt geadopeerd, heb je recht op een adoptiepremie.

Geboorte- en adoptiepremie stad Leuven

Leuvense gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij de stad een extra geboorte- of adoptietoelage aanvragen.