Titel

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Zorg(en) omtrent de emotionele ontwikkeling

Kleuters zetten veel stappen in hun ontwikkeling. Ze hebben de band met hun zorgfiguren en omgeving nodig om verder te groeien in hun vaardigheden. In de kleuterklas proberen ze een plaatsje te vinden. Elke kleuter zal deze ontwikkelingsstap op een andere manier zetten. 

Er kunnen echter ook moeilijkheden opduiken om allerlei redenen. Zo kan je als ouder bezorgd zijn over het gedrag, de emoties, de ontwikkeling en de band met je kleuter.  Je kindje kan bijvoorbeeld woedebuien vertonen, slecht slapen, angstig zijn, moeilijkheden vertonen met klasgenootjes, … Dan kan er hulp en ondersteuning opgestart worden met kindje en ouders.   

Eerst kan dit besproken worden op school, het CLB , bij huisarts en/of pediater. Indien nodig kan er hulp gezocht worden bij gespecialiseerde hulpverleners. Doorverwijsadressen en informatie zijn te bekomen via mail: consultdesk@yuneco.be