Titel

Ondersteuning bij rouw en verlies

Ondersteuning bij rouw en verlies

Missing you

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn. Ze organiseren zelf een aantal activiteiten voor deze groep jonge mensen (vb. kampen, praatgroepen,..). Op de deelsites voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, vind je informatie aangepast aan de leeftijd: uitleg over rouwen, getuigenissen en creatief materiaal van lotgenoten , een forum om met elkaar te praten, …

Ook kan je een overzicht vinden van ondersteuningsmogelijkheden bij rouw en verlies (vb. therapie, praatgroepen,..).

Huis van De Mens Leuven

De moeilijke verwerking van een verlies is één van de persoonlijke thema’s waarvoor je terecht kan bij het huisvandeMens. Je kunt bij hen terecht voor kortdurende begeleidingen, of een luisterend oor.  In open en vertrouwelijke gesprekken probeert de consulent samen met jou duidelijk zicht te krijgen op je vragen en problemen en helpt je om antwoorden te vinden. Bij rouwbegeleiding verkent de consulent onder meer wat rouw is en wat kan helpen in het verwerkingsproces.  De consulent kan ook een aantal tips meegeven aan mensen die interesse hebben over hoe je iemand kan helpen bij rouwverwerking.

  • HuisvandeMens Leuven, Tiensevest 40 3000 Leuven | E leuven@demens.nu | T 016 23 56 35

Met lege handen

Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. De zelfhulpgroep MLH organiseert praatgroepen in Leuven (Wijgmaal), Antwerpen (Wilrijk) en Roeselare. We bieden ook een gesloten digitaal forum voor lotgenoten aan, alsook een facebookpagina en een driemaandelijks tijdschrift 't Lichtpuntje.

Met Lege Handen is ook een vereniging die actief samenwerkt met andere groepen of organisaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, Kind en Gezin, expertisecentra kraamzorg, Familiehulp, OVOK (Ouders van een Overleden Kind), ... Deze samenwerkingsverbanden worden gestuurd vanuit onze werkgroepen.
De vereniging MLH geeft lezingen, vormingen en getuigenissen waarbij ervaringsdeskundigheid onderbouwd wordt door professionele knowhow rond rouw en verlies. Deze lezingen worden op maat gemaakt van de doelgroep.

Expertisecentrum kinderwens

Professionele organisatie waar mensen terechtkunnen die een zwangerschapsverlies, doodgeboorte of uitbehandeling meemaken, met o.a. twee kinderwenshuizen in Vlaams Brabant waar ouders met verlies worden bijgestaan door professionele zorgverleners.

Cozapo

Cozapo is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.

Cozapo wil ouders bij dit erg specifieke rouwproces ondersteunen. Een onzichtbaar kind wordt veelal vlug vergeten door de omgeving, maar maakt voor de ouders vaak op een wezenlijke manier deel uit van het gezin. Twijfels, schuldgevoelens, verdriet en zoveel meer kunnen soms makkelijker gedeeld worden met lotgenoten, alleen al omdat zij deze (h)erkennen. Tegelijk reikt Cozapo ouders een perspectief aan, op verder leven na een verscheurende beslissing.

Fara

Fara biedt specifiek ondersteuning bij zwangerschapsverlies na abortus (om psycho-sociale redenen) en zwangerschapsverlies (om medische redenen) via individueel aanbod van gesprekken (individueel/als koppel/als gezin), lotgenotencontact na zwangerschapsafbreking (ism Cozapo, Met Lege Handen en het Berrefonds) en lotgenotencontact na abortus (via een geheime Facebookgroep ‘Bondgenoten’ en via regionale persoonlijke gesloten gespreksgroepjes).

O.V.O.K.

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift ’t Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema’s.

W www.ovok.be | E info@ovok.be | T 0497 70 88 26

 

 

Gebundeld overzicht

Het Universitair Ziekenhuis van Gent bundelde in een toegankelijke brochure literatuur en andere informatie over omgaan met afscheid, verlies en rouw.